Krzysztof Przybył - blog

Organizacja zajęć w systemie hybrydowym w roku 2020/21

Polski

Organizacja zajęć w systemie hybrydowym w roku 2020/21 na WNoŻiŻ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2020 Rektora UPP z dnia 10.09.2020 r., nauczanie w semestrze zimowym prowadzone będzie zdalnie (treści teoretyczne ćwiczeń, wykłady, seminaria itd.), jednak dopuszcza się realizację części ćwiczeń w formie tradycyjnej.

Subskrybuj RSS - Krzysztof Przybył - blog