Krzysztof Przybył - blog

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Polski

W dniu 4 listopada 2021 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w sali  Kolegium Rungego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 odbędzie się

 

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Anny Marii Radziejewskiej

 

Tytuł rozprawy:

 

„Analiza wpływu transporterów Pcft, Rfc, Dmt1, Tfr2 na gospodarkę folianami i żelazem”

 

 

Promotor:

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Polski

W dniu 8 października 2021 r. /piątek/ o godz. 10.00 w sali im. Prof. dra Stanisława Lecha Jankowskiego w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 31 odbędzie się

 

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marty Stefanii Burzyńskiej

Rekrutacja na moduł Traditional, ethnic and oriental food for human health

Polski

Dostarcza obszernej wiedzy na temat żywności orientalnej, etnicznej i tradycyjnej, odgrywającej obecnie coraz większą rolę w kreowaniu nowych trendów żywieniowych i poszukiwaniu składników bioaktywnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym. Wykorzystanie wiedzy lokalnych społeczeństw, przy obecnej globalizacji gospodarki i możliwości wykorzystania nawet surowców uważanych dotychczas za egzotyczne, wyznacza trendy i stanowi ważne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Dwa semestry nauki w języku angielskim.

Subskrybuj RSS - Krzysztof Przybył - blog