Kurs uzupełniający kompetencje inżynierskie

Kurs uzupełniający kompetencje inżynierskie dla kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka

Forma kursu: niestacjonarna (zajęcia w piątki, soboty i niedziele)
Warunek uruchomienia: zrekrutowanie minimalnej liczby 8 uczestników
Start: od semestru zimowego (rekrutacja prowadzona latem)
Czas trwania studiów: 1 semestr
Wymagania rekrutacyjne: https://www1.up.poznan.pl/cku/kursy-uzupelniajace
Kurs przeznaczony dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.
Po uzupełnieniu kompetencji inżynierskich, kandydat może ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na naszym Uniwersytecie.