INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Studia stacjonarne

Dziekanat: pok. 205 - Dyżury otwarcia dziekanatu

Dyżury dziekanów

Dziekan: Prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk – środy – od 12:00 do 14:00
 
Prodziekan ds. finansów i rozwoju: Prof. dr hab. Paweł Cyplik
 
Prodziekani ds. Studiów:

Dyżury dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

wtorki od 10:00 do 11:00

piątki   od 10:30 do 11:30

po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym przez Dziekanat

 

Dyżury dla kierunków Dietetyka oraz Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

dr hab. Anna Jędrusek-Golińska

wtorki od 11.00 do 12.00

piątki  od 11.30 do 12.30

po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym przez Dziekanat.

 

Studia niestacjonarne

Dziekanat: pokój 206 - Dyżury otwarcia dziekanatu

 

 

Dyżury dziekanów

 

Dziekan: Prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk – środy – od 12:00 do 14:00
 
Prodziekan ds. finansów i rozwoju: Prof. dr hab. Paweł Cyplik
 
Prodziekani ds. Studiów:

Dyżury dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

wtorki od 10:00 do 11:00

piątki   od 10:30 do 11:30

po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym przez Dziekanat

 

Dyżury dla kierunków Dietetyka oraz Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

dr hab. Anna Jędrusek-Golińska

wtorki od 11.00 do 12.00

piątki  od 11.30 do 12.30

po uprzednim umówieniu się telefonicznym lub mailowym przez Dziekanat

Podania

Zasady przenoszenia osiągnięć studenta, w tym warunków zaliczenia przedmiotu/modułu bez udziału w zajęciach:

  • instrukcja przenoszenia osiągnięć w pliku: doc /pdf,
  • załącznik 1 do instrukcji przenoszenia osiągnięć w pliku:  doc /pdf,
  • załącznik 2 do instrukcji przenoszenia osiągnięć w pliku: doc /pdf.