PRAKTYKI

Pełnomocnik ds. praktyk na kierunku:

TŻiŻCz

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Dietetyka