PRAKTYKI

Pełnomocnik ds. praktyk na kierunku:

TŻiŻCz

Towaroznawstwo

Dietetyka