Zasady egzaminu

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne I stopnia

Zasady egzaminu inżynierskiego

Zagadnienia, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, stacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

Jakość i Bezpieczeństwo - Studia stacjonarne I stopnia

Zasady egzaminu inżynierskiego

Egzamin inżynierski jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Treści zagadnień obowiązujących na egzaminie inżynierskim, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, niestacjonarnych na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności znajdują się w następujących plikach do pobrania:

Dietetyka - Studia stacjonarne I stopnia

Zasady egzaminu licencjackiego w roku akademickim 2017/2018

Egzamin licencjacki jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań - jedno pytanie z każdego bloku tematycznego. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Egzamin licencjacki po VI semestrze studiów na kierunku "Dietetyka " obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów kierunkowych:

Dietetyka - Studia stacjonarne II stopnia

Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym składanym przed komisją, w skład której wchodzą następujące osoby: przewodniczący, promotor oraz recenzent pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów kierunkowych:

  • Żywienie człowieka
  • Dietetyka i Dietetyka Pediatryczna
  • Towaroznawstwo i produkcja potraw dietetycznych z elementami żywności funkcjonalnej

Analityka żywności - Studia stacjonarne II stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne I stopnia

Egzamin inżynierski – studia niestacjonarne

Zasady egzaminu inżynierskiego

Zagadnienia, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, niestacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka:

Moduł technologiczny:

  • Ogólna technologia żywności,
  • Inżynieria procesowa,
  • Podstawy żywienia człowieka.

Moduł Żywieniowy:

  • Ogólna technologia żywności,
  • Inżynieria przemysłu gastronomicznego,
  • Żywienie człowieka.

Egzamin inżynierski jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Zagadnienia,  których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich, niestacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka znajdują się w następujących plikach do pobrania:

 

 

 

Dietetyka - Studia niestacjonarne I stopnia

Zasady egzaminu licencjackiego na kierunku Dietetyka

w roku akademickim 2017/2018

Egzamin licencjacki jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań - jedno pytanie z każdego bliku tematycznego. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Egzamin licencjacki po VI semestrze studiów na kierunku "Dietetyka" obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów kierunkowych: