Zasady egzaminu

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne I stopnia

Egzamin inżynierski

Zagadnienia, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów uczenia się na studiach inżynierskich, stacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka znajdują się w następujących plikach do pobrania:

Blok Technologiczny

Blok Żywieniowy:

Egzamin inżynierski jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych (szczegóły do pobrania z pliku - Zasady egzaminu inżynierskiego). 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne I stopnia

Egzamin inżynierski 

Zagadnienia, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów uczenia się na studiach inżynierskich, niestacjonarnych na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka znajdują się w następujących plikach do pobrania:

Blok Technologiczny:

Blok Żywieniowy:

Egzamin inżynierski jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych (szczegóły do pobrania z pliku - Zasady egzaminu inżynierskiego).

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne II stopnia

Egzamin magisterski

Egzamin dyplomowy magisterski na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  jest egzaminem ustnym składanym przed komisją, w skład której wchodzą następujące osoby: przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent pracy dyplomowej.
Szczegóły dotyczące zasad egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz zagadnienia obowiązujące w ramach egzaminu dyplomowego dostępne są do pobrania w plikach poniżej:

Zasady egzaminu magisterskiego

Zagadnienia na egzamin magisterski

Wszystkie kwestie  dotyczące egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 319/2019 Senatu UP z dnia 3 lipca 2019 roku obejmujący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2021 z dnia 11 maja 2021

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne II stopnia

Egzamin magisterski

Egzamin dyplomowy magisterski na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka  jest egzaminem ustnym składanym przed komisją, w skład której wchodzą następujące osoby: przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent pracy dyplomowej.
Szczegóły dotyczące zasad egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz zagadnienia obowiązujące w ramach egzaminu dyplomowego dostępne są do pobrania w plikach poniżej:

Zasady egzaminu magisterskiego

Zagadnienia na egzamin magisterski

Wszystkie kwestie  dotyczące egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 319/2019 Senatu UP z dnia 3 lipca 2019 roku obejmujący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2021 z dnia 11 maja 2021

Jakość i bezpieczeństwo żywności- Studia stacjonarne I stopnia

Zasady egzaminu inżynierskiego

Egzamin inżynierski jest egzaminem składanym przed komisją powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest egzaminem ustnym, z zachowaniem zasady losowania pytań. Warunkiem uzyskania pozytywnej końcowej oceny jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych.

Treści zagadnień obowiązujących na egzaminie inżynierskim, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach inżynierskich stacjonarnych na kierunku Jakość i Bezpieczeństwo Żywności znajdują się w następujących plikach do pobrania:

Dietetyka - Studia stacjonarne I stopnia

Zasady egzaminu licencjackiego

Egzamin licencjacki jest składany przed komisją, powołaną przez Prodziekana ds. Studiów. Jest to egzamin ustny, z zachowaniem zasady losowania pytań - jedno pytanie z każdego bloku tematycznego. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych. Treści zagadnień, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach licencjackich stacjonarnych na kierunku Dietetyka znajdują się w następujących plikach do pobrania:

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE DO ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24

Terminarz egzaminu

Dietetyka - Studia niestacjonarne I stopnia

Zasady egzaminu licencjackiego na kierunku Dietetyka

Egzamin licencjacki jest składany przed komisją, powołaną przez prodziekana ds. studiów. Jest to egzamin ustny, z zachowaniem zasady losowania pytań - jedno pytanie z każdego bloku tematycznego. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna odpowiedź studenta na pytanie z każdego z obowiązujących bloków tematycznych. Treści zagadnień, których znajomość potwierdza osiągnięcie założonych efektów kształcenia na studiach licencjackich niestacjonarnych na kierunku Dietetyka znajdują się w następujących plikach do pobrania:

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE DO ROKU AKADEMICKIEGO 2022/23

ZAGADNIENIA OBOWIĄZUJĄCE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2023/24

Terminarz egzaminu

Dietetyka - Studia stacjonarne II stopnia

Egzamin magisterski

Egzamin dyplomowy magisterski na kierunku Dietetyka  jest egzaminem ustnym składanym przed komisją, w skład której wchodzą następujące osoby: przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent pracy dyplomowej.
Szczegóły dotyczące zasad egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz zagadnienia obowiązujące w ramach egzaminu dyplomowego dostępne są do pobrania w plikach poniżej

Zasady egzaminu magisterskiego

Zagadnienia na egzamin magisterski:

Wszystkie kwestie  dotyczące egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 319/2019 Senatu UP z dnia 3 lipca 2019 roku obejmujący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2021 z dnia 11 maja 2021

 

 

 

 

Dietetyka - Studia niestacjonarne II stopnia

Egzamin magisterski

Egzamin dyplomowy magisterski na kierunku Dietetyka  jest egzaminem ustnym składanym przed komisją, w skład której wchodzą następujące osoby: przewodniczący komisji, promotor oraz recenzent pracy dyplomowej.
Szczegóły dotyczące zasad egzaminu dyplomowego magisterskiego oraz zagadnienia obowiązujące w ramach egzaminu dyplomowego dostępne są do pobrania w plikach poniżej

Zasady egzaminu magisterskiego

Zagadnienia na egzamin magisterski:

Wszystkie kwestie  dotyczące egzaminu dyplomowego i ukończenia studiów regulują zapisy Regulaminu Studiów Uniwersytetu Przyrodniczego przyjętego Uchwałą nr 319/2019 Senatu UP z dnia 3 lipca 2019 roku obejmujący załącznik do Zarządzenia Rektora nr 66/2021 z dnia 11 maja 2021