Kontakt

Adres do korespondencji:

Dziekanat Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
e-mail w sprawach studenckich: wtz_dz@up.poznan.pl
e-mail w innych sprawach: food_sc@up.poznan.pl
 

  • Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (TŻiŻCz II stopień, Towaroznawstwo) i doktoranckich - (61) 846 67 61  
  • Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (Dietetyka I i II stopień) oraz niestacjonarnych (Dietetyka II stopień) - (61) 848 70 95
  • Informacje w sprawie studiów stacjonarnych (TŻiŻCz I stopień) - (61) 846 67 62
  • Informacje w sprawie studiów niestacjonarnych  (Dietetyka I stopień, TŻiŻCz I i II stopień) oraz studiów  podyplomowych  - (61) 848 70 97  

Dyżury dziekanów:
dr hab. Bożena Danyluk – Dziekan
środy w godz. 12.00-14.00
  
dr hab. Anna Jędrusek-Golińska - Prodziekan ds. studiów
kierunki: Dietetyka oraz Jakość i bezpieczeństwo żywności
wtorki    w godz. 11.00-12.00, piątki    w godz. 11.30-12.30

e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl

 
dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak – Prodziekan ds. studiów
kierunki: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz Analityka Żywności
wtorki w godz. 9.00-11.00, piątki w godz. 10.30-12.30
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl
 
dr hab. Paweł Cyplik - Prodziekan ds. finansów i rozwoju
poniedziałki w godz. 12.00-14.00

 

Polski