WŁADZE

Dziekan Wydziału

prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk

PRODZIEKANI

Prodziekan 
ds. studiów

dr hab. Anna Jędrusek-Golińska

dr hab. Anna Jędrusek-Golińska

Prodziekan
ds. finansów
i rozwoju

prof. dr hab. Paweł Cyplik

Prodziekan 
ds. studiów

prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak