WŁADZE

Polski

Dziekan Wydziału

dr hab. Bożena Danyluk

PRODZIEKANI

Prodziekan ds. studiów

dr hab. Jolanta Czarnocińska

Prodziekan ds. nauki

dr hab. Paweł Cyplik

Prodziekan ds. studiów

dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak