WŁADZE

Dziekan Wydziału

prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk

PRODZIEKANI

Prodziekan ds. studiów

prof. UPP dr hab. Jolanta Czarnocińska

Prodziekan ds. nauki

prof. UPP dr hab. Paweł Cyplik

Prodziekan ds. studiów

prof. UPP dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak