STUDIA I STOPNIA

Dietetyka

Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Limity przyjęć: 90
Start: od semestru zimowego (rekrutacja prowadzona latem)
Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tytuł: licencjat
Wymagania rekrutacyjne: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/warunki-i-tryb-rekrutacji

 

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Forma studiów: stacjonarna
Limity przyjęć: 45
Start: od semestru zimowego (rekrutacja prowadzona latem)
Czas trwania studiów: 7 semestrów
Tytuł: inżynier
Wymagania rekrutacyjne: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/warunki-i-tryb-rekrutacji

Technologia żywności i żywienie człowieka

Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna
Limity przyjęć: 150
Start: od semestru zimowego (rekrutacja prowadzona latem)
Czas trwania studiów: 7 semestrów
Tytuł: inżynier
Wymagania rekrutacyjne: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/warunki-i-tryb-rekrutacji