Kontakt z Komisjami Rekrutacyjnymi

Dietetyka, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Telefon +48 514 901 104, e-mail: rekwnz_2@up.poznan.pl

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Telefon +48 507 927 256, e-mail: rekwnz_1@up.poznan.pl

Kurs uzupełniający kompetencje inżynierskie

Telefon +48 61 848 70 26, e-mail: cku@up.poznan.pl