KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE WYDZIAŁOWE (kadencja 2016-2020)
  

KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Henryk Jeleń                                        

Członkowie:
Prof. dr hab. Jan Michniewicz                                  
Prof. dr hab. Edward Pospiech                                 
Dr hab. Grzegorz Leśnierowski                               
Dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik                     
Dr hab. Julita Reguła                                                
Dr Agnieszka Makowska                                           
Dr Beata Mikołajczak                                                
Mgr inż. Barbara Górna                                           

Przedstawiciel studentów

KOMISJA DS. NAUKI

Przewodnicząca:
Dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw.                                   

Członkowie:
Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk
Prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska                           
Prof. dr hab. Jacek Nowak                                       
Prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak                
Dr hab. Dorota Cais-Sokolińska                               
Dr hab. Daria Szymanowska                                    
Dr Róża Biegańska-Marecik                                      
Dr Ewa Iwańska                                                         
Dr Halina Staniek                                                       
Dr Katarzyna Szambelan

Przedstawiciel studentów      

KOMISJA DS. STUDIÓW

Przewodnicząca: 
Prof. dr hab. Danuta Górecka                                   

Członkowie:
Prof. dr hab. Józef Korczak                                      
Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz                                    
Dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska
Dr hab. Ewelina Celińska                 
Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska                   
Dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak                      
Dr Ewelina Król                                                       
Dr Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak               
Dr Kamila Myszka                                                   
Dr Hanna Paschke

Przedstawiciel studentów     

KOMISJA DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU WYDZIAŁU

Przewodnicząca:        
Dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska                   

Członkowie:
Prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio                              
Prof. dr hab. Jacek Nowak                                       
Prof. dr hab. Edward Pospiech
Dr hab. Wojciech Białas                               
Dr hab. Małgorzata Majcher
Dr Dominik Kmiecik                                                  
Dr Tomasz Szablewski                                             
Dr Artur Szwengiel                                                    
Mgr inż. Dorota Stefańska

Przedstawiciel studentów     

KOMISJA DS. UTRZYMANIA BAZY TECHNICZNEJ WYDZIAŁU I PROMOCJI

Przewodniczący:       
Dr hab. Marcin Schmidt                                             

Członkowie:
Dr hab. Joanna Bajerska                                           
Dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras                         
Dr hab. Radosław Dembczyński
Dr hab. Joanna Kobus-Cisowska                                           
Dr Ryszard Kowalski                                                 
Dr Maciej Kuligowski                                                
Dr Marcin Kidoń                                                        
Inż. Aurelia Szymił                                                  
Karol Kudła

Przedstawiciel studentów

KOMISJA OCENIAJĄCA

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Krzysztof Polewski                             

Członkowie:
Dr hab. Dorota Cais-Sokolińska                               
Dr hab. Anna Olejnik                                               
Dr hab. Barbara Stachowiak                                    
Dr hab. Magdalena Zielińska-Dawidziak                
Dr Agnieszka Bilska                                                 
Dr Elżbieta Radziejewska-Kubzdela            

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący:
Dr hab. Jerzy Stangierski                              

Członkowie:
Dr hab. Jacek Anioła

Dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska                                
Dr hab. Roman Marecik                            
Dr hab. Barbara Stachowiak
Dr hab. Katarzyna Waszkowiak
Dr  Artur Szwengiel
Dr Elżbieta Radziejewska-Kubzdela                                            

Przedstawiciele Związków Zawodowych:
Dr hab. Hanna Baranowska
Dr hab. Krystyna Szymandera-Buszka

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA  PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Przewodniczący:
Dr hab. Jerzy Stangierski                                      

Członkowie:
Dr Katarzyna Szambelan
Dr Agnieszka Drożdżyńska
Mgr inż. Małgorzata Tubacka                     
Inż. Anna Brzozowska
Ewa Marcinek-Łabińska                                                   

Przedstawiciele Związków Zawodowych:
Mgr inż. Maria Laskowska
Karol Kudła

KOMISJA DS. AWANSOWANIA I PRZESZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak                                     

Członkowie:
Dr Katarzyna Szambelan
Mgr inż. Alina Baraniecka                       
Mgr inż. Barbara Górna
Mgr inż. Wiesław Kosmowski
Mgr Andrzej Zawal

Przedstawiciele Związków Zawodowych:
Mgr inż. Bożena Kaczmarek
Mgr inż. Dorota Stefańska