KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE WYDZIAŁOWE (kadencja 2020-2024)
  

KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH

Przewodniczący: prof. dr hab. Henryk Jeleń

Członkowie:
1.    prof. dr hab. Agata Chmurzyńska
2.    prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk
3.    prof. UPP dr hab. Magdalena Montowska
4.    prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka - Kwiatkowska
5.    prof. dr hab. Agnieszka Piotrowska - Cyplik
6.    dr Tomasz Szablewski

 

KOMISJA DS. NAUKI I ROZWOJU

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

Członkowie:
1.    prof. UPP dr hab. Magdalena Montowska
2.    prof. UPP dr hab. Anna Olejnik
3.    prof. UPP dr hab. Aleksander Siger
4.    prof. UPP dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras
5.    dr hab. Róża Biegańska-Marecik
6.    dr hab. Halina Staniek

 

KOMISJA DS. EWALUACJI

Przewodniczący: prof. dr hab. Paweł Cyplik

Członkowie:
1.    prof. UPP dr hab. Hanna Baranowska (KF)
2.    prof. UPP dr hab. Aleksander Siger (KBIAŻ)
3.    prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska (KTM)
4.    prof. UPP dr hab. Magdalena Montowska (ITM)
5.    dr hab. Katarzyna Waszkowiak (KTZCZ)
6.    dr hab. Małgorzata Lasik (ITZPR)
7.    dr Tomasz Szablewski (KZJZ)
8.    dr Agnieszka Drożdżyńska (KBIMZ)
9.    dr Joanna Mikołajczyk-Stecyna (KHIŻCZ)

 

KOMISJA OCENIAJĄCA

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Dominik Kmiecik

Członkowie:
1.    prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio
2.    prof. UPP dr hab. Kamila Myszka
3.    prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka - Kwiatkowska
4.    prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt
5.    dr hab. Barbara Stachowiak
6.    dr Katarzyna Polanowska

Z głosem doradczym:
1.    prof. UPP dr hab. Hanna Baranowska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
2.    dr hab. Krystyna Szymandera - Buszka – przedstawiciel ZNP

 

KOMISJA DS. opracowania wyników ankiet studentów dot. oceny nauczycieli akademickich

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Dominik Kmiecik

Członkowie:
1.    dr hab. Kamila Goderska
2.    dr hab. Halina Staniek
3.    Prof. UPP dr hab. Krzysztof Dwiecki
4.    dr inż. Ewelina Król
5.    dr inż. Andrzej Sidor
6.    Mgr inż. Natalia Czarna

 

KOMISJA DS. KOMERCJALIZACJI I WSPÓŁPRACY Z PRZEMYSŁEM

Przewodnicząca: prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

Członkowie:
1.    prof. dr hab. Paweł Cyplik
2.    prof. UPP dr hab. Wojciech Białas
3.    prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska
4.    dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik
5.    dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela
6.    dr hab. Barbara Stachowiak
7.    dr hab. Katarzyna Waszkowiak
8.    dr Monika Beszterda
9.    dr Ryszard Kowalski
10.    dr Monika Przeor
11.    dr Tomasz Szablewski
12.    dr Bartosz Kulczyński

 

KOMISJA DS. INTERNETOWEJ PROMOCJI WYDZIAŁU

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Dominik Kmiecik
 
Członkowie:
1.    dr Przemysław Kowalczewski
2.    dr Krzysztof Przybył
3.    dr Maria Różańska
4.    dr Monika Przeor
5.    dr Anna Radziejewska
6.    dr Bartosz Kulczyński

 

KOMISJA DS. UTRZYMANIA BAZY TECHNICZNEJ

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt

Członkowie:
1.    dr hab. Radosław Dembczyński
2.    dr Jarosław Czubiński
3.    dr Ryszard Kowalski
4.    dr Łukasz Tomczyk
5.    dr Łukasz Kaczyński
6.    mgr Wiesław Kosmowski
7.    dr Bartosz Kulczyński
8.    dr Katarzyna Walkowiak

 

KOMISJA DYSCYPLINY TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA W SZKOLE DOKTORSKIEJ

Przewodnicza: prof. UPP dr hab. Magdalena Dawidziak-Zielińska

Członkowie:
1.    prof. UPP dr hab. Wojciech Białas
2.    prof. UPP dr hab. Hanna Baranowska
3.    prof. UPP dr hab. Grzegorz Leśnierowski
4.    prof. dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik
5.    dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela
6.    dr hab. Artur Szwengiel
7.    dr Ewelina Król

 

KOMISJA DS. NAGRÓD Z SFN DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Jerzy Stangierski

Członkowie:
1.    prof. UPP dr hab. Hanna Baranowska
2.    prof. UPP dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska
3.    dr hab. Roman Marecik
4.    prof. UPP dr hab. Artur Szwengiel
5.    dr hab. Katarzyna Waszkowiak
6.    dr inż. Krzysztof Dziedzic
7.    dr inż. Krzysztof Przybył

Przedstawiciele związków zawodowych:
1.    dr hab. Krystyna Szymandera-Buszka (ZNP)
2.    dr hab. Ryszard Rezler (Solidarność)

 

KOMISJA DS. NAGRÓD Z SFN DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Jerzy Stangierski

Członkowie:
1.    dr inż. Katarzyna Szambelan
2.    mgr inż. Małgorzata Tubacka
3.    mgr inż. Anna Dobrowolska
4.    mgr inż. Joanna Lipińska

Przedstawiciele związków zawodowych:
1.    dr inż. Tomasz Pawlak (ZNP)
2.    mgr inż. Łukasz Masewicz (Solidarność).

 

KOMISJA DS. PROMOWANIA WYDZIAŁU WŚRÓD POTENCJALNYCH STUDENTÓW

Przewodnicząca: dr inż. Paulina Bielska

Członkowie:
1.    dr Natalia Drabińska
2.    dr Agata Muzsik-Kazimierska
3.    dr inż. Piotr Kubiak
4.    dr inż. Maria Różańska
5.    dr inż. Łukasz Tomczyk
6.    dr inż. Martyna Wieczorek
7.    mgr inż. Natalia Kasałka-Czarna
8.    mgr inż. Daria Cicha-Wojciechowicz