PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Programy studiów

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne I stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne II stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne I stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne II stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia anglojęzyczne

Dietetyka - Studia stacjonarne I stopnia

Dietetyka - Studia stacjonarne II stopnia

Dietetyka - Studia niestacjonarne I stopnia

Dietetyka - Studia niestacjonarne II stopnia

Jakość i bezpieczeństwo żywności