PROGRAMY KSZTAŁCENIA

Programy studiów

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne I stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia stacjonarne II stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia anglojęzyczne

Dietetyka - Studia stacjonarne I stopnia

Dietetyka - Studia stacjonarne II stopnia

Analityka żywności - Studia stacjonarne II stopnia

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne I stopnia

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka - Studia niestacjonarne II stopnia

 Program studiów dla kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, studia niestacjonarne II stopnia:

 

 

 

Dietetyka - Studia niestacjonarne I stopnia

Dietetyka - Studia niestacjonarne II stopnia