Rady Programowe Kierunków Studiów

Rada Programowa Kierunku Studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Skład Rady Programowej Kierunku Studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na kadencję 2020-2024 (Zarządzenie Rektora 203/2020 oraz 255/2020)

 

Przewodniczący: prof. UPP dr hab. Małgorzata Gumienna

Nauczyciele akademiccy:  

 • prof. UPP dr hab. Dorota Cais-Sokolińska,
 • prof. UPP dr hab. Marzena Gawrysiak-Witulska,
 • prof. UPP dr hab. Kamila Myszka,
 • dr hab. Anna Jędrusek-Golińska,
 • dr hab. Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak,
 • dr hab. Małgorzata Lasik-Kurdyś,
 • dr hab. Agnieszka Makowska,
 • dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela,
 • dr hab. Krystyna Szymandera-Buszka,
 • dr Maciej Kuligowski,
 • dr Beata Mikołajczak.

Przedstawiciele studentów:

 • Marta Guźniczak,
 • Julia Kamińska.

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego:

 • Sławomir Kosicki.

Rada Programowa Kierunku Studiów Dietetyka

...

Rada Programowa Kierunku Studiów Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

...