Blogi

Zdrowie psychiczne w pandemii - badania ankietowe

Polski

Szanowni Państwo!  
  

W imieniu zespołu badawczego z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierowanego przez prof. UAM dr hab. Emilię Soroko, przekazujemy zaproszenie do udziału w badaniu naukowym na temat zdrowia i samopoczucia w czasie pandemii Covid-19. Badanie dotyczy tego, w jaki sposób i pod wpływem jakich czynników osobowych i sytuacyjnych zmieniają się one w czasie. 

Rekrutacja na moduł Traditional, ethnic and oriental food for human health

Polski

Dostarcza obszernej wiedzy na temat żywności orientalnej, etnicznej i tradycyjnej, odgrywającej obecnie coraz większą rolę w kreowaniu nowych trendów żywieniowych i poszukiwaniu składników bioaktywnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym. Wykorzystanie wiedzy lokalnych społeczeństw, przy obecnej globalizacji gospodarki i możliwości wykorzystania nawet surowców uważanych dotychczas za egzotyczne, wyznacza trendy i stanowi ważne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Dwa semestry nauki w języku angielskim.

Ankieta

Polski

Sztuczne mięso (zwane też mięsem in vitro, hodowlanym, laboratoryjnym, czystym, syntetycznym) to nowa żywność produkowana w laboratoriach przy użyciu komórek macierzystych mięśni zwierzęcych, ale nie pochodzi bezpośrednio od żywego zwierzęcia i rozmnaża się w kulturze.

Subskrybuj RSS - blogi