Blogi

Organizacja zajęć w systemie hybrydowym w roku 2020/21

Polski

Organizacja zajęć w systemie hybrydowym w roku 2020/21 na WNoŻiŻ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2020 Rektora UPP z dnia 10.09.2020 r., nauczanie w semestrze zimowym prowadzone będzie zdalnie (treści teoretyczne ćwiczeń, wykłady, seminaria itd.), jednak dopuszcza się realizację części ćwiczeń w formie tradycyjnej.

Ankieta

Polski

Sztuczne mięso (zwane też mięsem in vitro, hodowlanym, laboratoryjnym, czystym, syntetycznym) to nowa żywność produkowana w laboratoriach przy użyciu komórek macierzystych mięśni zwierzęcych, ale nie pochodzi bezpośrednio od żywego zwierzęcia i rozmnaża się w kulturze.

Subskrybuj RSS - blogi