Blogi

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Polski

W dniu 4 listopada 2021 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w sali  Kolegium Rungego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 odbędzie się

 

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Anny Marii Radziejewskiej

 

Tytuł rozprawy:

 

„Analiza wpływu transporterów Pcft, Rfc, Dmt1, Tfr2 na gospodarkę folianami i żelazem”

 

 

Promotor:

Publiczna obrona pracy doktorskiej

Polski

W dniu 8 października 2021 r. /piątek/ o godz. 10.00 w sali im. Prof. dra Stanisława Lecha Jankowskiego w budynku Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 31 odbędzie się

 

publiczna obrona pracy doktorskiej

 

mgr inż. Marty Stefanii Burzyńskiej

Zdrowie psychiczne w pandemii - badania ankietowe

Polski

Szanowni Państwo!  
  

W imieniu zespołu badawczego z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierowanego przez prof. UAM dr hab. Emilię Soroko, przekazujemy zaproszenie do udziału w badaniu naukowym na temat zdrowia i samopoczucia w czasie pandemii Covid-19. Badanie dotyczy tego, w jaki sposób i pod wpływem jakich czynników osobowych i sytuacyjnych zmieniają się one w czasie. 

Rekrutacja na moduł Traditional, ethnic and oriental food for human health

Polski

Dostarcza obszernej wiedzy na temat żywności orientalnej, etnicznej i tradycyjnej, odgrywającej obecnie coraz większą rolę w kreowaniu nowych trendów żywieniowych i poszukiwaniu składników bioaktywnych przeciwdziałających chorobom cywilizacyjnym. Wykorzystanie wiedzy lokalnych społeczeństw, przy obecnej globalizacji gospodarki i możliwości wykorzystania nawet surowców uważanych dotychczas za egzotyczne, wyznacza trendy i stanowi ważne uzupełnienie wiedzy z zakresu nauk o żywności i żywieniu. Dwa semestry nauki w języku angielskim.

Ankieta

Polski

Sztuczne mięso (zwane też mięsem in vitro, hodowlanym, laboratoryjnym, czystym, syntetycznym) to nowa żywność produkowana w laboratoriach przy użyciu komórek macierzystych mięśni zwierzęcych, ale nie pochodzi bezpośrednio od żywego zwierzęcia i rozmnaża się w kulturze.

Subskrybuj RSS - blogi