Wykłady otwarte dla studentów i pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

Pani Profesor Hanny Wijaya z Bogor Agricultural University (IPB), kierownik Zakładu Chemii Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Technologii.  Jest egzaminatorem zewnętrznym uniwersytetów indonezyjskich, pełniła funkcje profesora wizytującego w National University of Singapore, Hokkaido University, Wisconsin University, SGGW. Autorka wielu publikacji naukowych, o liczbie cytowań 1756 i indeksie Hirscha 19. Posiada w swoim dorobku 10 patentów, z których najbardziej znanym jest w pełni skomercjalizowany produkt „cajuputs Candy”.

Wykłady będą odbywać się w języku angielskim za pomocą Microsoft Teams - link do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55813e69afcb44d8864f67121b9518c9%40thread.tacv2/conversations?groupId=a5e1ad1c-c75c-474d-bcd5-33a17951dc43&tenantId=c715e6ac-7770-4e32-8741-3be9759766f0

Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu nr POWR.03.05.00-00-Z228/17-00.Wykłady są przeprowadzane w ramach programu.

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Plan wykładów.pdf116.33 KB