Publiczna obrona pracy doktorskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny

Technologia Żywności i Żywienia

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

zawiadamia,

 

że w dniu 18 czerwca 2021r. /piątek /  o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Sylwii Katarzyny Marszałkiewicz

 

Tytuł rozprawy:Pasta z mielonych nasion ostropestu wzbogacona w sylimarynę – technologia produkcji, jakość i stabilność oksydacyjna

 

Promotor:

Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Recenzenci:

Prof. SGGW dr hab. Małgorzata Wroniak

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Prof. UEP dr hab. Urszula Samotyja

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021r. /piątek /  o godz. 11.00. w systemie on-line na platformie ZOOM, po zarejestrowaniu się poprzez link:   

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdeiupzopH9OUoyaWTTywdZTLNp37sNIf

 

Rozprawa doktorska została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Witosa 45. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje zamieszczone są na stronie Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zakładka Awanse naukowe – Przewody doktorskie.