Podyplomowe Studia Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

Katedra Zarządzania Jakością Żywności na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaprasza chętnych na studia podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności

 

Nabór na rok akademicki 2023/2024 trwa do 30 września 2023

 

Jeśli do nas dołączysz to w czasie studiów

· Poznasz wymagania międzynarodowych standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności

· Poznasz nowoczesne narzędzia zarządzania jakością

· Weźmiesz udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalny zespół trenerów, mających praktyczne doświadczenie i umiejętności w zakresie zarządzania jakością

· Zdobędziesz wiedzę w dziedzinie inżynierii jakości.

· Zdobędziesz praktyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, który otwiera nowe możliwości aktywności zawodowe i lepszy start na rynku pracy

Słuchacze studium po jego zakończeniu uzyskują potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności poprzez

· uzyskanie dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych według wymogów MNiSzW,

· uzyskanie certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP.

 

Wszyscy słuchacze mają także możliwość uzyskania certyfikatu Asystenta Systemów Zarzadzania Jakością Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

 

Szczegółowe informacje

Sekretariat katedry: aurelia.szymil@up.poznan.pl;

Kierownik katedry: renata.cegielska-radziejewska@up.poznan.pl