ODWOŁANIE ZAJĘĆ BEZPOŚREDNICH (w formie tradycyjnej, w siedzibie UPP)

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, zaostrzonymi zaleceniami sanitarnymi

i zwiększającą się liczbą osób przebywających na kwarantannie lub izolacji,

informujemy uprzejmie, że

ZAJĘCIA BEZPOŚREDNIE, czyli w formie tradycyjnej (w siedzibie UPP),

na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu w planowanych

3-TYGODNIOWYCH BLOKACH NIE ODBĘDĄ SIĘ.

 

WSZYSTKIE ZAJĘCIA dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych,

z wyłączeniem studentów anglojęzycznych,

na wszystkich kierunkach, rocznikach i stopniach studiów, 

BĘDĄ PROWADZONE W FORMIE ZDALNEJ DO KOŃCA SEMESTRU ZIMOWEGO

(plany zajęć znajdujące się na stronie pozostaną w niezmienionej postaci).