Obrona pracy doktorskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny

Technologia Żywności i Żywienia

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Z A W I A D A M I A

Obrona pracy doktorskiej

 

w dniu 12 lipca 2022r. o godz. 11:00 w sali  Kolegium Rungego  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Agaty Kingi Kaweckiej

 

Tytuł rozprawy:

 „Opracowanie i charakterystyka jakości innowacyjnych produktów mięsnych dla seniorów”

 

Promotor:

prof. UPP dr hab. inż. Jerzy Stangierski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci:

prof. dr hab. Władysław Migdał

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

dr hab. inż. Małgorzata Korzeniowska, prof. UPWr

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu