Fizyka w zastosowaniach w technologii żywności

Studenci kierunków Technologia Żywności i Żywienie Człowieka i Jakość i Bezpieczeństwo Żywności oraz Analityka żywności! Zapraszamy na dodatkowe zajęcia online "Fizyka w zastosowaniach w technologii żywności".
Szczegóły dotyczące udziału w tych zajęciach  i wymaganych dokumentach znajdują się na kanale TEAMS. Można kontaktować się poprzez e-mail lub czat na TEAMS:
 
Koordynatorzy:
Kierownik Projektu: Hanna Popek, regionalny@up.poznan.pl 
Koordynator KFiB: dr inż. Maciej Jarzębski, 
Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.