Studia podyplomowe


Studium Podyplomowe Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywnosci

Celem Studium jest przygotowanie Słuchaczy do:

  • pełnienia funkcji zakładowego specjalisty ds. zarządzania jakością żywności w tym bezpieczeństwem zdrowotnym,
  • roli aktywnego partnera (negocjatora) w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących i przedstawicielami organów nadzoru żywnościowego,
  • samodzielnego i profesjonalnego sporządzania dokumentacji systemów jakości oraz ich adaptacji do warunków firmy i aktualnych wymagań,
  • zapoznania z możliwościami praktycznego wykorzystania nowoczesnych statystycznych metod sterowania jakością w warunkach produkcji i dystrybucji środków spożywczych.
    Kliknij aby uzyskać więcej informacji

Studium Podyplomowe Dietetyka i Planowanie Żywienia

Podyplomowe Studia z zakresu Żywienia Człowieka, utworzone zostały na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w 1992 roku. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z zakresu żywiena człowieka, pracujących na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, oraz na Uniwesytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Studium prowadzi kształcenie specjalistyczne bazujące na wiedzy w zakresie żywienia człowieka zdrowego w różnych okresach rozwojowych i żywienia człowieka chorego oraz podstawowej wiedzy medycznej. W programie kształcenia znajdują się takie przedmioty jak: anatomia i fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, nauka o żywieniu człowieka, dietetyka, w tym żywienie kliniczne, towaroznawstwo, elementy technologii gastronomicznej.

Słuchacze mają możliwość, opanowania umiejętności planowania żywienia różnych grup ludności oraz planowania dietoterapii, a ponadto prowadzenia oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, oceny towaroznawczej żywności i umiejętności w zakresie technologii gastronomicznej.
Kliknij aby uzyskać więcej informacji