WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

WYKAZ SZKÓŁ ŚREDNICH OBJĘTYCH PATRONATEM
WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU
W ROKU AKADEMICKIM 2014 / 2015
 
  1. Klasa I Technikum Przemysłu Spożywczego w Poznaniu
  2. Klasa II Technikum Przemysłu Spożywczego w Poznaniu