WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

sprawuje patronat naukowy nad uczniami szkół ponadgimnazjalnych

w roku akademickim 2022/2023

w roku akademickim 2021/2022

 

To nowa platforma edukacyjno-dydaktyczno-promocyjna w kształceniu zawodowym realizowana przy udziale nauczycieli akademickich.

Uczniowie o charakterze wykładów i ćwiczeń zorganizowanych specjalnie dla nich w pracowniach i laboratoriach Wydziału. Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy o żywności, surowcach, przetwórstwie, wartości odżywczej oraz technologii żywienia. Prezentowana jest nowoczesna aparatura badawcza i projekty dotyczące kierunków rozwoju przetwórstwa i analityki żywności.

Ideą porozumienia jest zacieśnienie wzajemnych kontaktów. Współpraca środowiska akademickiego i społeczności uczniowskiej dotyczy wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących dokonania obu stron.

 

Zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Jednostek Patronackich

Prof. UPP dr hab. Dorotą Cais-Sokolińską  cais@up.poznan.pl