PROMOCJA I MEDIA

Promocja Wydziału, w tym aktywność uwzględniająca media społecznościowe, jest niezbędnym elementem informowania Kandydatów, Studentów, Pracowników i Sympatyków o pracach, wydarzeniach i nauczaniu prowadzonym w naszych strukturach.

Ma to ogromne znaczenie zarówno w sferze kształcenia, jak i pracy naukowej, oraz rozpowszechniania udokumentowanej wiedzy z zakresu technologii żywności i szeroko pojętej tematyki żywienia człowieka. 

Na Wydziale funkcjonują, z powołania Dziekana, zespoły odpowiedzialne za poszczególne aspekty tej działalności. 

A.    Komisja Internetowej Promocji Wydziału     

Celem prac zespołu jest szeroko zakrojona promocja Wydziału w mediach społecznościowych. 

Uwzględnia ona rozpowszechnianie informacji nt.:

  • aktywności naszych Studentów na Wydziale,
  • promowania sukcesów naszych Studentów, Absolwentów i Pracowników,
  • rozpowszechniania informacji o badaniach naukowych i projektach,
  • promowania rzetelnej wiedzy w internecie,
  • wyjaśniania definicji żywieniowych w przystępny sposób,
  • promowania prozdrowotnego stylu życia, z naciskiem na prawidłowe żywienie,
  • informowania i relacjonowania bieżących wydarzeń.

Prace te zapewniają funkcjonowanie w przestrzeni wirtualnej:

 
Jesteśmy otwarci na sugestie, pytania, uwagi dotyczące treści dostępnych w naszych mediach. 
Napisz do nas: promocjawnoziz@up.poznan.pl a chętnie wysłuchamy Twojego pomysłu.
 
B.    Komisja Promocji wśród potencjalnych kandydatów na studia

 
Celem zespołu jest prezentowanie szerokiej oferty kształcenia na Wydziale wśród Kandydatów na organizowane przez nas studia. 

Ten młody zespół:  

  • bierze udział w licznych targach edukacyjnych, 
  • uczestniczy w wydarzeniach promocyjnych szkolnictwa wyższego, 
  • odwiedza szkoły ponadpodstawowe w województwie wielkopolskim i poza nim (technikum, liceum) przedstawiając ofertę edukacyjną Wydziału.

Prace zespołu obejmują promocję wszystkich kierunków studiów realizowanych na naszym Wydziale: Technologię żywności i żywienie człowieka, Dietetykę oraz Jakość i bezpieczeństwo żywności. 
 
Promowana oferta kształcenia skierowana jest przede wszystkim do Uczniów ostatnich klas szkół średnich, choć chętnie przedstawimy możliwości naszego Wydziału również niższym klasom kształcącym w zbliżonym profilu. 

Dlatego jeśli jesteś nauczycielką lub nauczycielem w takiej szkole, lub Uczniem, który planuje kształcić się na praktycznym kierunku i uzyskać atrakcyjny zawód, oraz chcesz abyśmy pokazali co oferujemy naszym Studentom, skontaktuj się z nami mailowo: promocja.wnoziz@up.poznan.pl !
 
Na pewno odpowiemy i odwiedzimy Waszą Szkołę.