RADA WYDZIAŁU

L I S T A Członków Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 

Polski

L I S T A Członków Rady Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu

1. prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk                                             

2. prof. dr hab. Danuta Górecka                                                 

3. prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska                            

4. prof. dr hab. Tomasz Jankowski                                             

5. prof. dr hab. Henryk Jeleń                                                      

6. prof. dr hab. Piotr Konieczny                                                  

7. prof. dr hab. Zbigniew Krejpcio                                                          

8. prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz                                     

9. prof. dr hab. Jan Michniewicz                                                

10. prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka                          

11. prof. dr hab. Jacek Nowak                                                    

12. prof. dr hab. Jan Pikul                                                           

13. prof. dr hab. Krzysztof Polewski                                          

14. prof. dr hab. Edward Pospiech                                            

15. prof. dr hab. Antoni Ryniecki                                               

16. prof. dr hab. Renata Zawirska-Wojtasiak                           

17. dr hab. Agata Chmurzyńska, prof. nadzw.                        

18. dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw.                    

19. dr hab. Jacek Anioła                                                              

20. dr hab. Joanna Bajerska                                                       

21. dr hab. Hanna Baranowska                                                 

22. dr hab. Wojciech Białas                                                        

23. dr hab. Dorota Cais-Sokolińska                                           

24. dr hab. Renata Cegielska-Radziejewska                           

25. dr hab. Ewelina Celińska                                                     

26. dr hab. Paweł Cyplik                                                             

27. dr hab. Jolanta Czarnocińska                                                         

28. dr hab. Magdalena Człapka-Matyasik                                

29. dr hab. Bożena Danyluk                                                       

30. dr hab. Radosław Dembczyński                                          

31. dr hab. Krzysztof Dwiecki                                                     

32. dr hab. Marzena Gawrysiak-Witulska                                 

33. dr hab. Kamila Goderska                                                      

34. dr hab. Małgorzata Gumienna                                             

35. dr hab. Marzanna Hęś                                                          

36. dr hab. Dominik Kmiecik                                                       

37. dr hab. Joanna Kobus-Cisowska                                        

38. dr hab. Grzegorz Leśnierowski                                            

39. dr hab. Małgorzata Majcher                                                  

40. dr hab. Marcin Mardas                                                          

41. dr hab. Roman Marecik                                                         

42. dr hab. Sylwia Mildner-Szkudlarz                                        

43. dr hab. Magdalena Montowska                                           

44. dr hab. Kamila Myszka                                                                      

45. dr hab. Anna Olejnik                                                             

46. dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska                               

47. dr hab. Agnieszka Piotrowska-Cyplik                                 

48. dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela                          

49. dr hab. Julita Reguła                                                             

50. dr hab. Ryszard Rezler                                                         

51. dr hab. Marcin Schmidt                                                         

52. dr hab. Aleksander Siger                                                      

53. dr hab. Anna Sip                                                                    

54. dr hab. Barbara Stachowiak                                                 

55. dr hab. Jerzy Stangierski                                                      

56. dr hab. Joanna Suliburska                                                  

57. dr hab. Krystyna Szymandera-Buszka                               

58. dr hab. Daria Szymanowska-Powałowska                        

59. dr hab. Jolanta Tomaszewska-Gras                                   

60. dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak                                   

61. dr hab. Katarzyna Waszkowiak                                           

62. dr hab. Małgorzata Woźniewicz                                          

63. dr hab. Magdalena  Zielińska-Dawidziak

Przedstawiciele adiunktów i asystentów

1. dr Agata Biadała                                                                       

2. dr Róża Biegańska-Marecik                                                   

3. dr Agnieszka Bilska                                                                 

4. dr Krzysztof Dziedzic                                                               

5. dr Jolanta Gawałek                                                                  

6. dr Ewa Iwańska                                                                         

7. dr Wojciech Juzwa                                                                   

8. dr Przemysław Kowalczewski                                                

9. dr Katarzyna Kowalska                                                           

10. dr  Mirosława Krzywdzińska-Bartkowiak                            

11. dr  Maciej Kuligowski                                                             

12. dr  Małgorzata Lasik-Kurdyś                                                 

13. dr  Katarzyna Leja                                                                   

14. dr  Agnieszka Makowska                                                        

15. dr  Anna Malinowska                                                              

16. dr  Małgorzata Muzolf-Panek                                                

17. dr  Agnieszka Olejnik-Schmidt                                             

18. dr Michał Piątek                                                                                  

19. dr Monika Przeor                                                                    

20. dr Andrzej Sidor                                                                     

21. dr Halina Staniek                                                                    

22. dr Tomasz Szablewski                                                          

23. dr Artur Szwengiel

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

1. dr Hanna Paschke                                                                   

2. dr Katarzyna Szambelan                                                        

3. mgr inż. Barbara Górna                                                           

4. mgr inż. Justyna Lembicz                                                       

5. mgr inż. Dorota Stefańska                                                      

6. inż. Aurelia Szymił

Przedstawiciel Studium Doktoranckiego

1. mgr inż. Martyna Wieczorek    

Przedstawiciele studentów

1.  lic. Grzegorz Nikrandt                                                             

2.  Adrian Ciołek                                                                           

3.  Aleksandra Dąbkowska                                                          

4.  Weronika Dzikowska                                                              

5.  Patrycja Gaszczyńska                                                            

6.  Cezary Gawrysiak                                                                   

7.  Marta Guźniczak                                                                      

8.  Dominika Jacaszek                                                                 

9.  Aleksandra Jezioro                                                                 

10. Robert Fredyk                                                                          

11. Zuzanna Kardasz                                                                  

12. Anna Kraszewska                                                                  

13. Zuzanna Krzyżaniak                                                   

14. Alicja Lis                                                                                    

15. Wioletta Miernicka                                                                 

16. Izabela Pańczyk                                                                     

17. Magdalena Perz                                                                     

18. Izabela Płociennik                                                                 

19. Julia Sakowska                                                                       

20. Krzysztof Smarzyński                                                   

21. Aleksandra Stukowska                                                                     

22. Weronika Walichnowska                                                       

23. Agnieszka Wojtaszak

Przedstawiciele Związków zawodowych

1. dr Tomasz Pawlak
2. dr Maciej Taczanowski

Zaproszeni

1. prof. dr hab. Janusz Czapski                                                 

2. prof. dr hab. Zbigniew Czarnecki                                          

3. prof. dr hab. Włodzimierz Dolata                                           

4. prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer                                             

5. prof. dr hab. Ewa Flaczyk                                                         

6. prof. dr hab. Jan Gawęcki                                                       

7. prof. dr hab. Włodzimierz Grajek                                            

8. prof. dr hab. Józef Korczak                                                     

9. prof. dr hab. Eleonora Lampart-Szczapa                             

10. prof. dr hab. Wiktor Obuchowski                                          

11. prof. dr hab. Stefan Poliszko                                                

12. prof. dr hab. Jan Pyrcz                                                          

13. prof. dr hab. Krystyna Trojanowska                                    

14. prof. dr hab. Waldemar Uchman                                         

15. prof. dr hab. Erwin Wąsowicz                                                          

16 .dr hab. Kazimierz Bogaczyński, prof. nadzw.                     

17. dr hab. Witold Janitz, prof. nadzw.                                      

18. dr hab. Wanda Woźniak, prof. nadzw.                               

19. dr hab. Jan Zabielski, prof. nadzw.