Jednostki patronackie

WYKAZ SZKÓŁ ŚREDNICH OBJĘTYCH PATRONATEM WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM 2014 / 2015

Polski