Przedłużanie legitymacji studenckich!!

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. (§ 45a Rozporządzenia MNiSW z dnia 12 marca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 420).