Organizacja zajęć w systemie hybrydowym w roku 2020/21

Organizacja zajęć w systemie hybrydowym w roku 2020/21 na WNoŻiŻ

Zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2020 Rektora UPP z dnia 10.09.2020 r., nauczanie w semestrze zimowym prowadzone będzie zdalnie (treści teoretyczne ćwiczeń, wykłady, seminaria itd.), jednak dopuszcza się realizację części ćwiczeń w formie tradycyjnej.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się wg planów zamieszczonych na stronie Wydziału, z możliwością ich modyfikacji w czasie realizacji bloków zajęć w formie tradycyjnej, które będą przeprowadzane wg poniższego terminarza:

  1. 9-27.11.2020 r. dla 1 semestru studiów I stopnia
  2. 30.11-22.12.2020 r. dla 5 i 7 semestru studiów I stopnia
  3. 11-29.01.2021r. dla 3 semestru studiów I stopnia oraz studiów II stopnia

Na studiach niestacjonarnych zajęcia będą prowadzone wg planów zamieszczonych na stronie Wydziału. Plany te są dostosowane do nauczania w trybie hybrydowym (zdalnie i tradycyjnie).

Szczegółowe informacje zawarte są tutaj w Rozporządzeniu nr 139 Rektora UPP