Obrona pracy doktorskiej

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny

Technologia Żywności i Żywienia

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

 

Obrona pracy doktorskiej

W dniu 23 marca 2023r. o godz. 10:00 sali w sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 52 odbędzie się

publiczna obrona pracy doktorskiej

mgr inż. Pauliny Maciejewskiej-Gil

 

Tytuł rozprawy:

 „Wdrożenie nowej linii produktów prozdrowotnych zawierających kwas alfa – ketoglutarowy”

 

Promotor:

prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

dr hab. Aneta Białkowska , prof. uczelni

Politechnika Łódzka w Łodzi

 

dr hab. Dominik Szwajgier, prof. UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Doktorat wdrożeniowy- w związku z art. 188 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2022r. , poz 574 ze zm.) wyłącza się rozprawę doktorską (ze względu na tajemnicę prawnie chronioną przedsiębiorstwa) spod obowiązku udostępnienia w BIP.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje zamieszczone są na stronie Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zakładka Awanse naukowe – Postępowanie doktorskie.