KONKURS DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Komisja ds. Nauki i Rozwoju ogłasza

KONKURS

na finansowanie badań naukowych lub prac promocyjnych młodych naukowców na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Fundusz przeznaczony jest na realizację prac doktorskich i habilitacyjnych młodych pracowników Wydziału i dyscypliny technologia żywności i żywienia oraz prac doktorskich słuchaczy dziennych studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UPP. Wnioski projektowe (1 egzemplarz) należy przygotować w oparciu o regulamin niniejszego Konkursu (w załączeniu), który został zatwierdzony przez Radę Naukową Dyscypliny w dniu 23.02.2023, a następnie, złożyć wydruk w pokoju 234 w budynku WNoŻŻ najpóźniej do dnia 10 marca 2023 roku do godz. 15:00. Wniosek konkursowy w formie skanu wraz ujętym tytułem i danymi Wnioskodawcy w treści maila należy także przesłać na adres komisji: komisjanauki.wnozz@up.poznan.pl. Maksymalna kwota dofinansowania w konkursie to 20 000 zł. Liczba finansowanych wniosków zależeć będzie od wielkości dotacji przyznanej dla Wydziału na ten cel. W przypadku przyznania finansowania, Wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia kalkulacji kosztów projektu w ciągu tygodnia od uzyskania informacji. Wzór kalkulacji dostępny jest w Repozytorium dokumentów UP, Dział Nauki.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Rozwoju

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska

SPRAWDŹ TUTAJ