KOMUNIKAT

Szanowni Studenci, Absolwenci, Doktoranci i Pracownicy Wydziału

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 36/2020 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia działalności UPP  wprowadza się znaczące ograniczenia w obsłudze wszystkich osób przez dziekanat w dniach od 25 marca 2020 roku do odwołania. Prosimy o załatwianie spraw drogą e-mailową, a telefonicznie tylko tych, które są bardzo ważne i pilne.

Kontakty w sprawach studenckich: wtz_dz@up.poznan.pl, jolanta.czarnocinska@up.poznan.pl, dorota.walkowiak@up.poznan.pl

Kontakty w sprawach pracowniczych: food_sc@up.poznan.pl, 607-315-769, bozena.danyluk@up.poznan.pl