KOMUNIKAT

Szanowni Studenci i Absolwenci Wydziału

W związku z Komunikatem nr 4 Rektora z dnia 11 marca 2020 r w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SRS-CoV-2 wprowadza się ograniczenia w obsłudze studentów przez dziekanat w dniach od 12 do 26 marca 2020 r. Sprawy studenckie załatwiane będą telefonicznie lub drogą emailową.