Spotkania studentów I roku 2018/2019 - studia stacjonarne

Polski

Spotkania studentów I roku WNoŻiŻ w dniu 1.10.2018 r odbędą się w budynku wydziałowym przy ul. Wojska Polskiego 31, wg następującego harmonogramu:

godz. 13.00 - studia I stopnia, kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka - w sali wykładowej 35 (parter)

godz. 13.00 - studia II stopnia, kierunek Dietetyka - w sali 208 (II piętro)

godz. 15.00 - studia I stopnia, kierunek Jakość i bezpieczeństwo żywności  oraz Dietetyka - w sali wykładowej 35 (parter)

Spotkania dla I roku studiów niestacjonarnych odbędą wg planu zajęć podanego na stronie