Informacje o stypendiach w Chinach!!!

Polski

Uwaga ! Informacje o stypendiach dla chcących podjąć studia magisterskie lub doktoranckie w Chinach.

W załączeniu zaproszenie z Henan Agricultural University in Zhengzhou z Chin oraz lista potencjalnych promotorów.